Sociálna farmičkaSme 5 členná rodina. V auguste 2018 sa nám narodila dcérka s Downovým syndrómom (DS) . Preto sa naša cesta začala uberať aj sociálnym smerom.

Sociálne farmy okrem poľnohospodárskej produkcie poskytujú aj mimoprodukčné činnosti - rôzne pracovné terapie, intervencie s asistenciou zvierat, terapeutické záhrady,....Vytvárajú priestor pre rôzne znevýhodnené skupiny.  Na Slovensku zatiaľ štatút "sociálna farma "neexistuje. V zahraničí sú takéto farmy bežné. Keď sme prvý krát počuli o týchto farmách, presne sme vedeli, že to je naša cesta.

 Na našej farme pripravujeme aj terapie so zvieratami – animoterapie a muzikoterapie. Na zastrešenie takýchto mimoprodukčných aktivít sme si v závere roka zriadili organizačnú jednotku Centrum pre deti, rodinu a seniorov–STUDNIČKA-Horné Mladonice (OZ STUDNIČKA-Horné Mladonice). Vznikli sme ako pobočka združenia z Detvy – Centrum pre deti, rodinu a seniorov – STUDNIČKA.

https://www.ozstudnicka.sk/organizacna-jednotka-horne-mladonice/

Stretávame sa aj s ďalšími rodinami, ktorým do života vstúpil DS.
V septembri 2021 sme usporiadali Stretnutie rodín s DS v spolupráci s OZ Downov syndróm. Stretlo sa nás 10 rodín. Bol to krásny a obohacujúci deň. Pripravili sme tvorivé dielne, ohnisko na opekanie, popri voľnej zábave si zároveň rodičia mohli spraviť profifotky u fotografky.

Aktivity 2022

Návšteva detí zo ZŠ s MŠ Senohrad

Výroba syrov a muzikoterapia.

CVI stretnutie rodín
V tomto roku sa u nás stretli rodinky, ktoré sú v starostlivosti Centra včasnej intervencie z BB (CVI). S deťmi sme nakladali syrčeky, maľovali, hrali na hudobných nástrojoch, čo bolo súčasťou muzikoterapie.

Exkurzia zo Špeciálnej základnej školy Krupina

Žiaci si nakladali syry, mali pripravenú muzikoterapiu a rôzne hry.

Letný tábor- Týždeň aktivít Senohrad

Obedná zastávka detí z tábora u nás.

Stretnutie rodín spoločne s OZ Downov syndróm - Indiánsky deň

Stretnutie prebiehalo u nás na farme, nechýbala muzikoterapia. Výborný program nám pripravili indiáni- detičky mali rôzne tvorivé dielne a hry. Na stole sme mali rôzne dobroty, rodičia doniesli koláče a bolo aj pečené prasiatko.

Tvorivé dielne na akcii Poklady zo Zemianskeho Vrbovka


Všetky aktivity robíme v rámci dobrovoľníctva. Veľmi si prajeme, aby sme ich mohli robiť viac a v lepšej kvalite. 

Viac o Downovom syndróme a rodinnom stretnutí nájdete tu https://downovsyndrom.org/cinnost-oz/den-na-farme-u-felixov/

Dostali sme možnosť prezentovať sa aj v novinách MY :

https://myzvolen.sme.sk/c/22633816/dcerkina-diagnoza-inspiruje-manzelov-k-zalozeniu-socialnej-farmy.html

Absolvovali sme rozhovor aj pre rádio Lumen:

https://www.lumen.sk/archiv-play/140083?fbclid=IwAR2MjthqWVbF-9W-A7huNYggWWwt4oyHiD3ImAn7IAqg5O5wzT_Zw4i0Cbc

Navštívila nás Farmárska Revue https://www.youtube.com/watch?v=6FXXjN24kMM