Sociálna farmaSme 5 členná rodina. V auguste 2018 sa nám narodila dcérka s Downovým syndrómom (DS). Preto sa naša cesta začala uberať aj sociálnym smerom.

Sociálne farmy, okrem poľnohospodárskej produkcie, poskytujú aj mimoprodukčné činnosti - rôzne pracovné terapie, intervencie s asistenciou zvierat, terapeutické záhrady... Vytvárajú priestor pre rôzne znevýhodnené skupiny.  Na Slovensku zatiaľ štatút "sociálna farma "neexistuje. V zahraničí sú takéto farmy bežné. Keď sme prvý krát počuli o týchto farmách, presne sme vedeli, že to je naša cesta.


Na našej farme pripravujeme aj terapie so zvieratami – animoterapie a muzikoterapie. Na zastrešenie takýchto mimoprodukčných aktivít sme zriadili organizačnú jednotku Centrum pre deti, rodinu a seniorov – STUDNIČKA-Horné Mladonice (OZ STUDNIČKA-Horné Mladonice). Vznikli sme ako pobočka združenia z Detvy – Centrum pre deti, rodinu a seniorov – STUDNIČKA.

Stretávame sa aj s ďalšími rodinami, ktorým do života vstúpil DS.

V septembri 2021 sme usporiadali Stretnutie rodín s DS v spolupráci s OZ Downov syndróm. Stretlo sa nás 10 rodín. Bol to krásny a obohacujúci deň. Pripravili sme tvorivé dielne, ohnisko na opekanie, profifotenie pre záujemcov.

Ponúkajú rôzne formy terapií, animoterapie, poskytujú práce pre znevýhodnené skupiny.

Aktivity rok 2023


Rok 2023 sa niesol v znamení syrárskych dielničiek v školách a škôlkach. Deti si počas týchto dielničiek nakladali syr vyrobený z kozieho mlieka do oleja a byliniek. Každý si potom svoju krabičku zobral domov. Staršie deti si vyrábali priamo z kozieho mlieka jogurty a syry. Detičky mali počas práce potravinárske čiapky a zástery. Každý dostal po úspešnej prácii diplom o absolvovaní „Syrárskeho zážitkového kurzu“. 

Strávili sme MDD v Dolnom Badíne, kde si mohli deti vyskúšať aj výrobu parenice z kravského mlieka a nakladanie syrov.
Ako združenie sme aj tento rok robili jarné tvorivé dielničky na Gazdovskom trhu. Deti si maľovali vajíčka a iné jarné dekorácie.
Na konci letných prázdnin sme mali na farme opäť stretnutie rodín s DS. Zároveň sme mali spoločné maľovanie na plátno so skúsenou výtvarníčkou Valikou.
Na jeseň sme ako aj minulý rok robili tvorivé dielničky na akcii Orba s koňmi. Detičky si vyrábali a maľovali koníky a iné zvieratká.

Navštívili sme:

 • MŠ Čabradský Vrbovok
 • Špeciálna základná škola Krupina
 • ZŠ Dolný Badín
 • MŠ Senohrad
 • MDD Dolný Badín
 • ZŠ Cerovo
 • Tvorivé dielničky Orba s koňmi
 • Syrárske dielničky na Zaježfeste

Aktivity rok 2022


Návšteva detí zo ZŠ s MŠ Senohrad

Výroba syrov a muzikoterapia.

 • CVI stretnutie rodín
V tomto roku sa u nás stretli rodinky, ktoré sú v starostlivosti Centra včasnej intervencie z BB (CVI). S deťmi sme nakladali syry, maľovali, hrali na hudobných nástrojoch, čo bolo súčasťou muzikoterapie.
 • Exkurzia zo Špeciálnej základnej školy Krupina

Žiaci si nakladali syry, mali pripravenú muzikoterapiu a rôzne hry.

 • Letný tábor- Týždeň aktivít Senohrad

Obedná zastávka detí z tábora u nás.

 • Stretnutie rodín spoločne s OZ Downov syndróm - Indiánsky deň

Stretnutie prebiehalo u nás na farme, nechýbala muzikoterapia. Výborný program nám pripravili indiáni- detičky mali rôzne tvorivé dielne a hry. Na stole sme mali rôzne dobroty, rodičia doniesli koláče a bolo aj pečené prasiatko.

 • Tvorivé dielne na akcii Poklady zo Zemianskeho Vrbovka

Všetky aktivity robíme v rámci dobrovoľníctva. Veľmi si prajeme, aby sme ich mohli robiť viac a stále v lepšej kvalite.


Viac o Downovom syndróme a rodinnom stretnutí nájdete TU

Dostali sme možnosť prezentovať sa aj v novinách MY 

Absolvovali sme rozhovor pre rádio Lumen

Navštívila nás Farmárska Revue

Napísali o nás v SÓDA

môžete nás Podporiť 2% z daní